SkijanjePALMA SKI garancija povrata uplate uzrokovane epidemijom COVID-19

U slučaju da matična ili odredišna zemlja proglasi epidemiju, ili da službeno granice budu zatvorene, ili da tranzitna ili odredišna destinacija dođe na crvenu listu od strane nadležne institucije (što bi podrazumijevalo obveznu karantenu po povratku u prebivalište), a koje bi putniku onemogućavale dolazak u destinaciju, Palma omogućuje storno skijaškog aranžmana do 3 dana prije usluge uz garanciju povrata 95% iznosa rezervacije u roku od 14 dana od otkaza putovanja. Agencija zadržava pravo naplate 5% administrativno – manipulativnih troškova po rezervaciji. Povrat iznosa nije moguć u slučaju ako nadležne institucije proglase da se putovanje ne preporučuje ili ukoliko zemlja u koju putujete traži za ulaz covid dokumente.

Preporučamo uplatu osiguranja od otkaza koje iznosi 2.8 % iznosa aranžmana. Osiguranje od otkaza pokriva slučaj bolesti (pokriven i COVID) i smrtni slučaj u užoj obitelji, te ostvarujete povrat od 90% od osiguravajuće kuće u slučaju navedenih razloga otkazivanja. Otkazivanje je moguće i na dan putovanja.

TOP ponuda 2022./2023.